Naslovna  /  Urbano vrtlarenje   /  Odredite tip zemljišta, a onda ga poboljšajte!

Odredite tip zemljišta, a onda ga poboljšajte!

Sastav zemljišta je taj koji utječe na prinos s njiva, iz vrtova ili voćnjaka. Ako u zemljištu ima viška pijeska, voda i hranjivi sastojci će se brže isušivati. Kulture na ovakvom tlu je potrebno više gnojiti i navodnjavati.

S druge strane, glinena zemljišta sadrže obilje hranjivih sastojaka, ali toliko dobro čuvaju vodu, da mogu “ubiti” biljku koja raste. Ujedno se teško i zagrijavaju. Idealna je ilovača, koja dobro zadržava hranjive tvari i dovoljne količine vlage, uz istovremeni slobodni protok vode.

Kako odrediti tip zemljišta?

Da biste odredili kom tipu pripada zemljište kojim raspolažete, slijedite ove korake:

– napunite teglu do pola zemljom;
– dodajte vodu do vrha;
– zatvorite poklopcem i snažno tresite nekoliko minuta;
– ostavite teglu na najmanje dva sata, kako bi se izdvojila tri sloja: mulj, pijesak i glina. Na dnu će biti najteži dijelovi, kamenčići i pijesak, u sredini čestice gline, a u gornjem sloju mulj.

Da biste dobili odgovor, obratite pažnju na boju unutar tegle. Ako je sadržaj taman, zemljište ima visoku razinu organskih tvari i dobro će se zagrijati u proljeće. Ako je boja svijetla, u pitanju je manji postotak organske tvari. Potom odredite u kojem postotku se koji sloj nalazi u tegli:

– 40% mulja, 20% glina i 40% pijeska – ilovača
– 60% mulja, 30% glina i 10% pijeska – muljevito-glineno zemljište
– 65% mulja, 15% glina i 20% pijeska – muljevito zemljište
– 20% mulja, 15% glina i 65% pijeska – pjeskovito zemljište

Kako poboljšati zemljište u skladu s tipom?

Da biste promijenili karakteristike zemljišta, važno je da budete strpljivi i da primijenite odgovarajuće postupke za svaki tip zemljišta.

Tretman pjeskovitog zemljišta

Zaorite zemljište na dubinu od oko 13 centimetara i nanesite kompost. Zasijte crvenu djetelinu, zob, raž, soju ili proso. Malčirajte slamom, sijenom, korom drveta ili njihovom mješavinom.

Tretman glinenog zemljišta

Dodajte tijekom jeseni u oranični sloj do 10 cm organske tvari, koja će djelovati do proljeća. Kopanje i oranje svedite na minimum. Sadite grah, lucernu, heljdu i ozimu pšenicu.

Tretman muljevitog zemljišta

Unesite tijekom godine od dva do pet centimetara organskih tvari, koje možete unijeti i tijekom oranja ili da nanesete na površinu zemljišta (posebno ako je sadržaj mulja visok). Izbjegavajte sabijanje zemljišta, koje je moguće čak i dok šetate oranicom ili vrtom. Preporučuje se uzgajanje biljaka u kućicama. Tijekom ranog proljeća i u jesen nakon žetve ili berbe, postavite 15 cm malča od kora drveta, borovih iglica i slame.

Izvor: Agroklub

Stvaranjem korisničkog računa na VOp portalu prihvaćate naše Uvjete korištenja