Poslovni dnevnik

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Ovaj Javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim, odnosno, umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).

Na adrese nekih naših klijenata još uvijek stiže na izgled obvezujući nalog za plaćanje, naslovljen kao ”Upis u Elektronički registar”. Upozoravamo Vas da nalog niste dužni platiti, te račun slobodno zanemarite. 

U četvrtak, 28. ožujka 2019. godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu održat će se četvrta po redu Voogle konferencijaKonferencijom pod sloganom Catalyze CroatiaTehnološki park Varaždin organizira poslovni događaj koji će ugostiti uspješne poslovne ljude iz poduzetničkog sustava Chicaga čime se nastavlja uspješna suradnja i dijeljenje iskustava između Varaždina i Chicaga.

Sadržaj konferencije uključit će predavanja, natjecanje za najbolju poduzetničku ideju te poslovne sastanke namijenjene poduzetničkoj, startup i akademskoj zajednici. Kako bi cijelu priču približili publici, sve komponente bit će interaktivnog karaktera te će se i sami sudionici moći priključiti diskusijama uživo i putem društvenih mreža.

Za dobru atmosferu i nadahnute nastupe ove će se godine pobrinuti voditelj konferencije Pedja Bajović, poznati stand-up komičar koji je svoju karijeru započeo nastupom u glavnom gradu SAD-a u sklopu dvogodišnjeg programa studentske razmjene.

Trisha Degg iz Illinois Tech Association, organizacije koja okuplja najbrže rastuće tehnološke kompanije u Chicagu, pričat će o važnosti okupljanja zajednice takvih kompanija i na konkretnim primjerima ilustrirati čime njihova međusobna suradnja može rezultirati. Svoj kut gledanja na sličnu temu dati će Caitlin McAllister, direktorica inkubatora Catapult Chicago koji okuplja preko 100 tehnoloških kompanija. Ona će pričati o primjerima suradnje akademskog, javnog i privatnog sektora, ali i o  ulozi fondova rizičnog kapitala u poticanju te suradnje.

Zanimljivo izlaganje imat će Roland Kulla, samouki umjetnik koji je u svom domu u Chicagu ugostio preko 300 ljudi iz preko 50 svjetskih zemalja u sklopu programa razmjene koje provode organizacije poput WorldChicaga. On će, kao umjetnik čiji su motivi mostovi, iznijeti svoju interpretaciju gradnje multikulturalnih međuljudskih „mostova“. Kako premostiti jaz između čovjeka i robota te o budućnosti i poslovnim prilikama koju nam donosi razvoj robotike govorit će Balaji Rajagopalan, dekan Northern Illinois University u Chicagu.

Dio konferencije posvećen modelima financiranja poduzetničkih pothvata započet će Debra Giunta, iskusna TEDx govornica, koja će prenijeti svoja iskustva osnivanja uspješnog investicijskog fonda za žensko poduzetništvoHeather Johnston karijeru je izgradila programiranjem robota za Harley-Davidson, a svoje će izlaganje posvetiti financijskom planiranju. Marc Rolfes i Corey Friedman pokrit će temu „impact investinga“ i okriti da li je taj pojam samo mit ili ima primjenjivo uporište u praktičnoj primjeni.

Dvoje istaknutih govornika iz Europe obradit će teme iz svojih područja djelovanja. Luisa Prista, voditeljica odjela Europske komisije koji upravlja COSME fondom za mala i srednja poduzeća pričat će o nadolazećim programima financiranja za razdoblje 2021-2030. Frank Saviane vlasnik je poduzeća koja ima urede u Italiji, Njemačkoj, Vijetnamu i Singapuru, a pričat će o tome kako njegova tvrtka pomaže svojim klijentima u širenju na tržišta Europe, Azije i Južne Amerike.


U sklopu konferencije održat će se i natjecanje za najbolju poduzetničku ideju gdje će 10 odabranih finalista prezentirati svoju poduzetničku ideju pred stručnim odborom, a jedan od njih ponijet će laskavu titulu „Voogle startup godine“. Pobjednik natjecanja ulazi u Voogle accelerator koji osigurava financijska sredstva od 10.000 €, intenzivan mentorski program i pristup kanalima za internacionalizaciju poslovanja.


Međunarodni poslovni sastanci (B2B) održavat će se po „speed dating“ principu u novom formatu i novom okruženju koncertne dvorane HNK.

Konferenciju organizira Tehnološki park Varaždin pod pokroviteljstvom organizacije WorldChicago, US State Departmenta, Europske poduzetničke mreže i Europske komisije.


Za registracije te prijave na startup natjecanje posjetite službene web stranice konferencije: voogleconference.com. Ulaznice za konferenciju su besplatne.

U Županijskoj palači u Varaždinu predstavljeni je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu za 2019. godinu, a sam poziv su predstavili predsjedavajuća Turističke zajednice Varaždinske županije Natalija Martinčević, direktor Turističke zajednice Varaždinske županije Miran Bojanić Morandini te pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i europske poslove Varaždinske županije Mladen Jakopović.

Kako je već ranije najavljeno Udruženje hrvatskih obrtnika Varaždin organizira pet besplatnih seminara za obrtnike. Prvi seminar pod nazivom „POREZNE I RAČUNOVODSTVENE OBVEZE OBRTNIKA PAUŠALISTA“ održava se 9. siječnja (srijeda) s početkom u 17 sati. u dvorani za sjednice na II. katu Obrtničkog doma u Varaždinu, Kukuljevićeva 13.

Za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine minimalna bruto plaća iznosi 3.750,00 kn (u 2018. godini je iznosila 3.439,80 kn)

Turistička zajednica grada Varaždina, 25. listopada 2018. godine, kao organizator Adventa u Varaždinu 2018, upućuje poziv zainteresiranim poslovnim subjektima za zakup kućica za prigodnu prodaju i ugostiteljstvo, te prodajnog prostora na Adventu u Varaždinu 2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“, referentna oznaka: KK.03.2.1.16.

U školskoj godini 2018/19. dodijelit će se stipendije učeniku/učenici srednje škole za obrtnička zanimanja (osim za zanimanje kuhar i konobar) u skladu sa programom Udruženja.

Oko Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama mišljenja javnosti su podijeljena, a procjenjuje se da bi mogao obuhvatiti oko 11 tisuća blokiranih građana. Zakon je stupio na snagu 21. srpnja 2018., a najvažnije novine saznat ćete u današnjem tekstu.

Svrha Zakona o otpisu duga fizičkim osobama je mjera pomoći radi rješavanja problema blokiranih računa fizičkih osoba – građana, jednokratnim otpisom duga u zakonski utvrđenom iznosu i pružanja mogućnosti reprograma ostatka dospjelog poreznog duga obuhvaćenog ovrhom na novčanim sredstvima poreznog duga, sve s ciljem deblokade računa dužnika i poticanja potrošnje i gospodarskog rasta te smanjivanja socijalnih razlika.

Na što se Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama NE primjenjuje?

Zakon se ne primjenjuje na dospjeli neplaćeni dug koji se odnosi na:

-  tražbine s osnove privremenog uzdržavanja djeteta,
-  novčane kazne izrečene u prekršajnim i kaznenim postupcima,
-  obveze koje se odnose na tražbine prijašnjih dužnikovih radnika iz radnog odnosa po osnovi mirovinskog osiguranja.
Vlada odustala od hrvatske IT industrije?
Tko su dužnici?

U smislu Zakona, dužnik je fizička osoba koja ne obavlja registriranu djelatnost i fizička osoba koja je registriranu djelatnost obavljala najduže do 31. prosinca 2017., a nad kojom se provodi ovrha na novčanim sredstvima po računu radi naplate dospjelog duga i koja se na dan stupanja na snagu tog Zakona još uvijek provodi.

Pritom se registriranom djelatnošću smatra:

1.  djelatnost obrta upisana u obrtni registar,
2.  djelatnost trgovca fizičke osobe upisane u registar trgovačkog suda kao trgovac pojedinac,
3. djelatnost slobodnog zanimanja fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja,
4.   djelatnost poljoprivrede i šumarstva fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva,
5.  ostale nenavedene samostalne djelatnosti fizičke osobe temeljem kojih je izvršen upis u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit te su po toj osnovi obveznici poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti ili poreza na dobit.

Tko su vjerovnici?

Zakon je uveo dvije grupe vjerovnika:

GRUPA I.:

1.  RH,
2.  proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji se nalaze u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
3.  trgovačka društva u isključivom vlasništvu RH,
4.  pravne osobe kojima je osnivač RH, a koje se nalaze u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje su obveznici davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji objavljuje Ministarstvo financija,
5.  vjerovnici tražbina koje se naplaćuju temeljem rješenja Porezne uprave.

GRUPA II.:

1.  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
2.  proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se nalaze u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
3.  financijske institucije,
4.  sve druge pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost.

Što se smatra dugom?

Dospjeli dug dužnika čine glavnica duga i trošak te pripadajuće kamate, uz uvjet da se za njega na dan 31. prosinca 2017. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu i koja se na dan stupanja na snagu tog Zakona još uvijek provodi.

Dospjelim dugom ne smatra se naknada za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima koja se naplaćuje prema odredbama propisa koji uređuju provedbu ovrhe na novčanim sredstvima, a koja se odnosi na osnove za plaćanje po kojima nije niti djelomično otpisan dug prema vjerovniku iz GRUPE I., kao i dug iz osnove za plaćanje kojom je određena mjera osiguranja.
Otpis duga temeljem Zakona

Danom stupanja na snagu Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama dužniku se otpisuje dospjeli dug po osnovama za plaćanje vjerovnika iz GRUPE I. najviše do ukupnog iznosa zbroja glavnice i troška svih vjerovnika iz te GRUPE I. od 10.000,00 kuna, a koji zbroj se uvećava za pripadajuće dospjele kamate.

Ako dužnik ima dug po osnovama za plaćanje čiji ukupan iznos prema svim vjerovnicima iz GRUPE I. prelazi navedeni iznos od 10.000,00 kuna, otpisat će se dug prema vjerovniku iz GRUPE I. iz osnove za plaćanje koja je ranije upisana u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje kod FINA-e sve do iznosa od 10.000,00 kuna.
Način izvršavanja otpisa dugova

Dužniku će FINA u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu tog Zakona prestati izvršavati osnove za plaćanje za dug koji se otpisuje temeljem Zakona, kao i za naknadu za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima koja se odnosi na osnovu koja se prestala izvršavati.

O tome će FINA u roku od 30 dana od dana prestanka izvršavanja osnove za plaćanje dostaviti izvješće u elektroničkom obliku vjerovnicima iz GRUPE I. za osnove za plaćanje koje se na njih odnose. Ti vjerovnici tada će izvršiti otpis duga i podnijeti prijedlog za obustavu ovrhe odnosno poduzeti drugu odgovarajuću radnju koja dovodi do prestanka ovrhe na novčanim sredstvima radi naplate otpisanog duga i o tome će obavijestiti dužnike u roku od 60 dana od izvršenog otpisa.

Otpis duga prema odluci vjerovnika

Vjerovnici iz GRUPE II. mogu dužniku  temeljem vlastite odluke otpisati dospjeli dug bez ograničenja novčanog iznosa te mogu vlastitom odlukom odrediti hoće li dug otpisati samostalno ili po zahtjevu dužnika, a tu informaciju učinit će javno dostupnom objavom u sredstvima javnog priopćavanja, na svojim mrežnim stranicama i/ili na drugi prikladan način, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu predmetnog Zakona.

Odluče li se ovi vjerovnici za otpis dospjelog duga samostalno, dužni su u roku od 60 dana od dana objave o namjeri otpisa izvršiti otpis duga i podnijeti prijedlog za obustavu ovrhe.

Odluče li se, pak, za otpis duga temeljem zahtjeva dužnika, objavom će pozvati dužnike na podnošenje zahtjeva. Pisani zahtjev za otpis dužnik može podnijeti u roku od 30 dana od dana objave, a zahtjev mora minimalno sadržavati ime, prezime, adresu i OIB dužnika te opis i/ili oznaku dospjelog duga za koji se traži otpis.

Ovi vjerovnici dužni su u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za otpis dužnika koji ispunjava uvjete izvršiti otpis duga i podnijeti prijedlog za obustavu ovrhe na novčanim sredstvima te o tome obavijestiti dužnike bez odgađanja.

Reprogram poreznog duga

Za dospjeli porezni dug koji nije u potpunosti otpisan sukladno odredbama tog Zakona, a za koji se i dalje provodi ovrha na novčanim sredstvima, dužnik može poreznom tijelu podnijeti zahtjev za njegov reprogram do 31. prosinca 2018., dok će kasnije zaprimljeni zahtjevi biti rješenjem odbačeni.

Pritom se dospjelim poreznim dugom smatra dospjeli nenaplaćeni odnosno neplaćeni porezni dug nastao s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela definiranog odredbama zakona koji propisuje opći porezni postupak.

Reprogramiranje dospjelog poreznog duga za koji se provodi ovrha, a koji nije u potpunosti otpisan sukladno tom Zakonu, odobrava se u mjesečnim anuitetima, ovisno o visini dospjelog poreznog duga te se na reporgramiranu glavnicu dospjelog poreznog duga obračunava zakonska zatezna kamata.
Izvor:Agroklub

Ovaj članak sigurno bi htjeli pročitati i vaši prijatelji.
Podijelite ga!

                                                                   

Grad Varaždin raspisao je javni poziv za sufinanciranje troškova izlagačima s područja grada Varaždina na manifestaciji Špancirfest 2018.

IT nije definiran kao jedna od glavnih strateških industrija, a čini se da to neće ni postati.

Microsoft Windows i Apple OSX koji vam mogu biti korisni u raznoraznim situacijama.

Obrtnička komora Varaždinske županije u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom, Obrtničkom komorom Međimurske županije, Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije i Obrtničkom komorom Krapinsko-zagorske županije organizira seminar "Primjena Opće uredbe o zaštiti podataka – GDPR"

Stranica 1 od 14

O nama

Vop portal Varaždin centralno je tržište promocije obrtnika i malih poduzetnika Varaždinske županije na internetu i društvenim mrežama.

 

Primarni cilj V.O.P-a je na jednom mjestu okupiti i promovirati obrtnike i male poduzetnike, kako bi bili informacijski lako dostupni na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Najnovije

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter!
Uvjeti i odredbe

Uvjete korištenja možete pročitati OVDJE

Koristimo kolačiće kako bismo Vam pružili najbolje korisničko iskustvo na našoj web stranici. Pod linkom "Opširnije" možete saznati više o kolačićima koje upotrebljavamo, svrhu i mogućnosti korištenja, a za nastavak pregleda i korištenja stranica, kliknite na “Razumijem”
Opširnije Razumijem